O SPOLOČNOSTI

Nosnou činnosťou firmy PROTELCONT.SK je poskytovanie služieb oblasti automatizácie, merania elektrických i neelektrických veličín, riadenie a regulácia technologických procesov, diaľkový prenos údajov a bezdrôtové dispečingy pre vodárenský, plynárenský a energetický priemysel.

DIALKOVÝ PRENOS DÁT

Našim zákazníkom zabezpečujeme projektovanie a realizáciu bezdrôtových telemetrických sietí, v komerčných rádiových pásmach, rovnako ako vo volných nelicencovaných či mobilných sieťach.

Projekčná činnosť

Spoločnosť má bohaté skúsenosti z projektovania a výstavby monitorovacích a ovládacích dispečingov, zo aplikovania moderných systémov merania a regulácie do automatizácie priemyselných procesov.