Protelcont - Na úvod - Priemyselná elektronika, meranie a regulácia, riadenie technologických procesov, diaľkový prenos dát, dispečinky

Priemyselná elektronika,
meranie a regulácia,
riadenie technologických procesov,
diaľkový prenos dát, dispečingy

ZMN124 ZMN 124 Zvyšujúci DC/DC menič napätia 12V=/24 V=
Modul typu ZMN 124 je DC/DC zvyšujúci impulzný menič napätia, ktorý zo vstupného napätia 10,8...14V= vyrába výstupné napätie 24 V=.

NMN012 NMN012 Znižujúci DC/DC menič napätia  24 V=/12 V=
Modul typu NMN 012 je DC/DC impulzný znižujúci menič napätia, ktorý zo vstupného napätia 20...30 V= vyrába výstupné napätie 12 V=, resp. 13,8 V=.

AKU 012, 024 Akumulátorová automatika AKU 012 024 
Modul AKU012 (024) po pripojení napájacieho zdroja 13,8 V= (27,6V=) a gelového akumulátoru 12V= (24V=) vytvára zdroj systémového, neprerušeného napájania - tzv. "UPS" s plnou akumulátorovou automatikou. Je riadený mikroprocesorom a zabezpečuje plnú kontrolu nabíjacieho, vybíjacieho a zálohovacieho procesu akumulátoru. Montáž je možná na 35mm DIN-lištu.

Všetky aktuality...

O spoločnosti

Nosným programom firmy Protelcont s.r.o. je činnosť v oblasti automatizácie, merania elektrických i neelektrických veličín, riadenie a regulácia technologických procesov, diaľkový prenos údajov a bezdrôtové dispečingy pre vodárenský, plynárenský a energetický priemysel.

Viac o spoločnosti ...

 

Kariéra - zamestnanie

Ponuka kreatívneho zamestnania a rýchleho odborného rastu! Dobrý kolektív a nové pracovné prostredie! Je nevyhnutý osobný pohovor!
 
Zoznam voľných pozícií